SAMTYKKE TIL HÅNDTERING AF PERSONOPLYSNINGER

SAMTYKKE

Når du registrerer dig på SHOP-AMOK.DK websted eller via en anden kommunikationskanal registrerer dig eller overfører dine personoplysninger til SHOP-AMOK.DK, giver du samtidig dit samtykke til, at dine oplysninger behandles som beskrevet her. Hvis du ikke vil give dit samtykke til vores integritetspolicy, bør du ikke bruge vores tjenester. Bemærk, at dette samtykke ikke gælder, hvis du kun besøger vores websteder anonymt, men kun hvis du registrerer dine personoplysninger og aktivt giver dit samtykke i forbindelse med registreringen.

Læs mere om, hvordan du kan trække dit samtykke tilbage, under Privacy Information.

 

PERSONOPLYSNINGER

Hvis du registrerer dig på vores websteder eller i øvrigt bruger vores tjenester, kan det ske, at du afgiver oplysninger til os, der anses for at udgøre personoplysninger i henhold til gældende lovgivning. Disse kan omfatte:

  • Navn og kontaktoplysninger, herunder e-mailadresse.
  • Demografiske oplysninger og oplysninger som eksempelvis postnummer, allergier ved tilmelding til events, størrelse på sikkerhedsbeklædning og lignende.
  • Oplysninger om din brug af vores sider og tjenester.
  • Andre oplysninger, som du skriver til os i formularer.

Vores formål med at indsamle og bruge personoplysninger er at give dig adgang til informationer, at kontakte dig med informationer og tilbud, at sende dig materiale, at foreslå relevante informationer baseret på dine interesser eller at sende et nyhedsbrev, som du er tilmeldt.

Vi bruger også dine personoplysninger til at udføre vores forpligtelser, levere produkter og tjenester samt håndtere abonnementer og kunderelationer. Supplering via indhentning fra og samkøring med andre private og offentlige registre kan forekomme.

 

HVEM KAN FÅ ADGANG TIL DINE PERSONOPLYSNINGER?

For at vi kan opfylde ovenstående formål, vil dine personoplysninger blive behandlet af os, men også af leverandører til os, som udfører tjenester, vi har bestilt, eksempelvis systemleverandører, optimeringskonsulenter, reklamebureauer og lignende organisationer. Visse organisationer kan levere deres tjenester fra et land uden for EØS. Vi vil kun give sådanne organisationer adgang til dine personoplysninger, hvis vi kan sikre, at dine personoplysninger også er beskyttet i modtagerlandet, eksempelvis i form af certificering af organisationen via f.eks. Privacy Shield, eller ved at vi har beskyttet oplysningerne ved hjælp af kommissionens standardaftaleklausuler. Formålet med sådanne organisationers håndtering er udelukkende levering af tjenesterne i henhold til ovenstående beskrivelse. Vi overgiver aldrig personoplysninger til andre typer tredjeparter.

 

SÅDAN BESKYTTER VI DINE PERSONOPLYSNINGER

Det er vigtigt for os, at dine personoplysninger behandles sikkert. For at forhindre ikke-tilladt brug eller eksponering af dine personoplysninger anvender vi rimelige fysiske, tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger i forhold til mængden af personoplysninger og disses følsomhed.

 

DINE RETTIGHEDER

Du har desuden en del rettigheder i forbindelse med vores håndtering af dine personoplysninger. Hvis du skulle opdage, at nogle af de oplysninger, vi har om dig, er forkerte, har du naturligvis ret til at få dem rettet. Du har også ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har om dig, via anmodning om en registerudskrift, som du får ved at kontakte os. Du har også ret til at få en eksport af visse oplysninger, at få slettet visse oplysninger samt at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Såfremt du ikke er tilfreds med vores håndtering af dine personoplysninger, kan du altid klage til tilsynsmyndigheden.  Du kan desuden når som helst tilbagekalde dit samtykke til behandling af dine personoplysninger ved at kontakte Privacy Officer (privacy(at)Shop-Amok.dk).